Najlepsze Koła Naukowe AGH 2017 roku

Konkurs na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 rozstrzygnięty, czyli wielkie gratulacje dla KN Bozon, KN Zarządzanie oraz KN Metaloznawców. 
Z wielką radością pragniemy przekazać, że należące do pionu górniczego KN Zarządzanie (SKNZ) zdobyło II nagrodę w organizowanym przez Fundację dla AGH konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 roku. Na pierwszym miejscu znalazło się KN Bozon , a na trzecim KN Metaloznawców.

Czytaj dalej

Skołowany Weekend w Krakowie

W imieniu KN Adamantium oraz KN Flogiston serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej krakowskiej edycji Skołowanego Weekendu, który odbędzie się w dniach 15-15 kwietnia 2018 roku! Wydarzenie to jest o tyle bardzo ciekawe, że będzie stanowić swoisty festiwal kół naukowych – szczegóły w pliku. 

 

Konkurs Kół Naukowych

 Przypominamy zainteresowanym kołom, że do 9.01.2018 roku można składać w siedzibie Fundacji dla AGH zgłoszenia aplikacyjne w konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 roku. Jego szczegóły oraz wszystkie formularze dokumentacyjne znajdziecie Państwo pod http://www.fundacja.agh.edu.pl./index.php?page=nasze-projekty. 

Szkolenie – Granty Rektora 2018

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Kół realizujących Granty Rektora AGH 2018 (przede wszystkim liderów tych projektów oraz opiekunów kół) na szkolenie poświęcone operacyjnemu prowadzeniu dokumentacji tych projektów. Odbędzie się ono 26.01 (piątek) o godz. 12:00 w Dużej Sali paw. U2.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności KN za rok 2017

Szybkimi krokami zbliża się czas podsumowywania działań 2017 roku w kołach naukowych. Statutowym zwyczajem przypominamy Państwu o przygotowaniu sprawozdań z działalności „swoich” kół. Przygotowaliśmy dla Państwa jeden szablon takowego dokumentu sprawozdawczego dla każdego z kół. 

Prosimy wypełnić i wysłać dokument do odpowiedniego Pełnomocnika w formacie pliku .doc (Word), bez dołączania zdjęć, rysunków, skanów dyplomów itp., a jedynie jako zwięzły opis/informacja o zrealizowanym zadaniu czy działaniu i uzyskanych efektach. Równolegle prosimy o dostarczenie sprawozdania w  podpisanej wersji drukowanej. Termin przesyłania sprawozdań w obu wersjach zostaje ustalony na 10.01.2018.

Informacja – Granty Rektora

Dziękujemy za terminowe złożenie nowych, ostatecznych preliminarzy (wraz z ich potwierdzeniami).  Dokumenty są obecnie w podpisie Pani Kwestor – poszczególne koła zostaną poinformowane o uzyskaniu takiego podpisu. Prosimy przed tą informacją i przed 1.01.2018 nie rozpoczynać procesu wydatkowania środków finansowych. 

W ślad za zwyczajem poprzednich edycji konkursu planujemy w styczniu spotkanie dla prowadzących granty z Panią Kwestor AGH, które będzie poświęcone szkoleniu z poprawnego prowadzenia rozliczeń finansowych w projektach. O jego terminie poinformujemy Państwa początkiem 2018 roku. 

Konstrukcyjne Granty Rektora AGH – zapraszamy na szkolenie!

 Zapraszamy wszystkich Kolistów oraz opiekunów KN realizujących projekty konstrukcyjno-badawcze na obowiązkowe szkolenie BHP, które odbędzie się 8.01.2018 (poniedziałek) o godz. 17:30 w Dużej Sali paw. U2. Klikając tutaj zapoznają się Państwo ze szczegółowym zaproszeniem. Ewentualne dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do Kierownika Sekcji BHP AGH, Pana Krzysztofa Lampy (tel. (12) 617-32-45).   

Książka laureatów 58. Konferencji SKNPG AGH

 Przypominamy iż, laureaci I miejsca zajętego w 58. Konferencji SKNPG AGH mogą opublikować artykuły stworzone na bazie zwycięskich referatów w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH. Prosimy niniejszym laureatów o spokojną, acz systematyczną pracę nad tym materiałem. Będąc zgodnym z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, wykonanych w formularzu recenzji musi on trafić do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego do 28.02.2018 roku.

Zmiana terminów konsultacji w dniach 12-15.12.

 W związku z wyjazdami służbowymi Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH niestety musi zmienić terminy konsultacji, które pozostały jeszcze w bieżącym tygodniu. Obowiązującymi będą:
– czwartek (14.12) i godz. 18:00-19:30,
– piątek (15.12) i godz. 10:30-12:00.