W ślad za Zarządzeniem nr 32/2020 JM Rektora, Pani Prorektor prof. Anna Siwik przygotowała pismo z zaleceniami dotyczącymi zakresu i sposobu działania kół naukowych w czasie od 1.06.

Przedstawiamy je w poniżej. Pismo to będzie także dostępne na stronie DSS. Prosimy o dokładną, kompleksową lekturę oraz przede wszystkim o nie wychodzenie w działaniach poza ramy wskazane w tym piśmie. Prosimy również zwrócić szczególną uwagę na zawarte w dokumencie nowe, niezwykle ważne informacje i wskazania dotyczące realizacji projektów w programie Grant Rektora AGH 2020, w tym na datę 19.06.
Przypominamy Państwu także, że od 18.05 powróciły konsultacje Pełnomocnika w pok. 303A w paw. A1. Odbywają się one we wtorki w godz. 9:15-10:45.