Bardzo Dziękujemy Państwu za przedłożenie deklaracji dotyczących
realizacji swych projektów w programie Grant Rektora AGH 2020. 

Cieszymy się przede wszystkim, że wypowiedziały się w tej kwestii wszystkie koła naukowe realizujące projekty grantowe. Miło nam także stwierdzić, że spośród 54 tychże realizowanych w naszym pionie, 49 z nich zostało wskazanych przez poszczególne prowadzące je koła naukowe do kontynuacji.
Bardzo się cieszymy, że sytuacja epidemiologiczna, choć stanowiąca
wielkie wyzwanie i zmieniająca w wielu sytuacjach sposób podejścia do
działania, to nie pokrzyżowała Państwa działalności. Trzymamy mocno
kciuki za pomyślność realizowanych projektów. Rozumiemy także oczywiście tych z Państwa, którzy w zakresie pięciu projektów uznali, że nie są w stanie ich przeprowadzić.