W imieniu Prorektora ds Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko przesyłam pilną, niezwykle ważną informację, stanowioną przez Komunikat Pana Rektora oraz Regulamin konkursu Grant Rektora AGH 2022.