Niezwykle miło nam przekazać, że aż jedenaście kół naukowych z naszej Alma Mater (największa liczba wraz z Politechniką Warszawską w ujęciu wszystkich szkół wyższych w Polsce!) otrzymało dofinansowanie na realizację swych projektów w ramach trzeciego naboru do projektu Najlepsi z Najlepszych 4.0, uzyskując w sumie wsparcie na kwotę ponad 1,3 miliona złotych.

Szczegóły można znaleźć pod https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-iii-naboru-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-40. Gorące gratulacje dla naszych wspaniałych beneficjentów. Trzymamy także bardzo gorąco kciuki za Waszą pomyślność w swych projektach.