Miło nam przedstawić wyniki konkursu Grant Rektora AGH 2022 w jego edycji podstawowej.

Po szczegóły zapraszamy wszystkich na stronę Działu Spraw Studenckich, a dokładnie pod https://www.dss.agh.edu.pl/grant-rektora/edycja-2022/wyniki-konkursu-grant-rektora/

Wielkie Gratulacje dla wszystkich kół, które zdobyły Granty Rektora AGH 2022 :-).

Zwracamy przy tej kwestii szczególną uwagę na fakt, że w tym roku było nadzwyczaj trudno o satysfakcjonujące wszystkich decyzje, raz ze względu na rekordową liczbę złożonych wniosków (prawie 120), ale przede wszystkim ze względu na ponad 100% (a więc ponad krotnie większe) wyższe, niż w poprzednich latach zgłoszone zapotrzebowania ze strony kół, co pomimo prawie 30% zwiększenia puli środków nie dały możliwości pełnego ich zaspokojenia z puli FNKS.

Przypominamy, że koła naukowe, które otrzymały dofinansowanie, zgodnie z harmonogramem konkursu, proszone są o przygotowanie i złożenie u swego Pełnomocnika do dnia 18.02* ostatecznej dokumentacji projektu, do której zgodnie z wcześniejszymi informacjami zaliczają się:
– oryginalna, papierowa wersja wniosku grantowego, podpisanego przez Opiekuna Koła,
– wypełniony z uwzględnieniem przyznanego dofinansowania FNKS i potwierdzony odpowiednimi podpisami oraz pieczęciami Preliminarz projektu,
– oryginał/y podpisanego/ych Oświadczenia/ń o dofinansowaniu projektu,
– dwa egzemplarze podpisanej przez Lidera projektu i zaparafowanej przez Opiekuna Umowy w sprawie praw AGH do dóbr własności intelektualnej stworzonych przez studenta w ramach działalności objętej dofinansowaniem.

Wszystkie wzorce tych dokumentów znalazły się jako załączniki do Regulaminu konkursu i są też zapewne Państwu doskonale znane, gdyż w oparciu o nie składaliście same wnioski grantowe. Powodzenia w kompletowaniu i składaniu dokumentacji. Pan Pełnomocnik czeka na Państwa w przyszłym tygodniu w terminach swoich konsultacji dla kół naukowych (vide http://www.knpg.agh.edu.pl/kontakt/). Jeśli będzie to niewystarczające, będziemy szukać jeszcze innych rozwiązań.
 
* Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problem z czasem i skompletowaniem dokumentacji do 18.02, to bardzo prosimy o jej złożenie w późniejszym czasie. Pan Pełnomocnik w dniach pomiędzy 19 a 25.02 przebywać będzie na urlopie, a przede wszystkim późniejsze składanie dokumentów skróci Wam czas na realizację projektu. Działajcie więc w powyższych kwestiach. Zależy nam wszystkim na sprawnym skompletowaniu dokumentów, by móc jak najszybciej wydatkować przyznane kwoty, a pamiętajmy też, że dokumentacja wymaga procesowania w obiegu uczelnianym i to również będzie kosztowało czas…