W związku z kolejną kulminacyjną falą pandemii koronawirusa JM Rektor AGH wydał Komunikat dot. czasowych (do 11.04) zmian w funkcjonowaniu uczelni w związku z aktualną sytuacją pandemiczną.

Prosimy Państwa oraz nasze Kolistki i naszych Kolistów o szczegółową lekturę tego pisma, które można znaleźć pod https://www.agh.edu.pl/info/article/komunikat-rektora-czasowe-zmiany-w-funkcjonowaniu-uczelni/ i o traktowanie powyższych wytycznych z najwyższym poziomem odpowiedzialności i powagi oraz przede wszystkim o bezwzględne stosowanie się do nich.

Zwracam naszą szczególną uwagę na zapisy dotyczące ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów osobistych, w tym w Akademii oraz na zawieszenie wizyt w AGH osób spoza Uczelni. Prosimy także zauważyć, że możliwe jest ogłoszenie dodatkowych wskazań dotyczących funkcjonowania działalności studenckiej, o czym będziemy niezwłocznie informować.

Kategorie: Ważne