Zapraszamy Państwa do udziału w XVI Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Nauka Młodych – osiągnięcia i perspektywy” organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 września 2017 roku w Siedlcach. Celem niniejszego wydarzenia jest prezentacja dotychczasowego dorobku Kół Naukowych oraz wskazanie perspektyw ich rozwoju. Prace winny mieć charakter badawczy, nie postać sprawozdania z działalności organizacji. 

Obrady odbywać się będą w czterech sekcjach tematycznych:

  • Sekcja nauk humanistycznych i nauk społecznych, 
  • Sekcja nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, 
  • Sekcja nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu, 
  • Sekcja nauk ścisłych i nauk technicznych. 

Zgłoszenia (wypełniona karta zgłoszenia) oraz pełen tekst pracy należy przesłać do 12 kwietnia br. na adres Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Dział Organizacji Studiów, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

Koszt udziału w konferencji to 290 zł. W ramach opłaty organizatorzy gwarantują zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące i atrakcje turystyczne. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie Organizatora. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w wydarzeniu! 

Kategorie: Zaproszenia