Jest nam niezmiernie miło przekazać, że Senat AGH ogłosił rok 2022 rokiem Walerego Goetla – Rektora AGH, nazywanego Rektorem trudnych czasów, ale także będącego twórcą pojęcia sozologia – protoplasty idei zrównoważonego rozwoju oraz będącego współtwórcą Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego Parku Narodowego.

O szczegółach Roku Walerego Goetla oraz sylwetce Pana Profesora można przeczytać pod https://www.goetel.agh.edu.pl/. Znajduje się tam już wstępny program obchodów Roku Goetla, który będzie się rozrastał.
W tym duchu miło nam przekazać, że w gronie projektów realizowanych w ramach Roku Walerego Goetla znajdzie się także konkurs grantowy dla Kół Naukowych AGH pod roboczym jeszcze tytułem „Idee Walerego Goetla w kontekście XXI wieku”. Szczegóły konkursu oraz jego regulamin zostanie opublikowany w marcu, a zakończenie projektu będzie miało miejsce w ramach 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH w grudniu. Już dziś zapraszamy wszystkie koła naukowe AGH do zgłębiania wiedzy dotyczącej Profesora Goetla i jego idei, w tym do zapoznania się z książką Pana prof. Zbigniewa Wójcika pt. Walery Goetl – Rektor trudnych czasów.
Nie jest przypadkiem, że powyższe informacje wiążą się z jeszcze jedną ważką wiadomością o powołaniu przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Szkołę Główną Handlową oraz Politechnikę Wrocławską Międzyuczelnianej Akademii Klimatu! O szczegółach powyższego przedsięwzięcia można przeczytać pod https://www.agh.edu.pl/info/article/agh-sgh-i-uwr-tworza-miedzyuczelniana-akademie-klimatu/
Serdecznie zapraszamy do udziału w naukowym, i nie tylko, świętowaniu Roku Goetla 🙂

Kategorie: Ważne