Przypominamy, że dziś upływa termin odesłania do Pełnomocnika KNPG prof. Pawła Bogacza plików publikacyjnych przez laureatów 60JKSKNPG AGH, którzy przygotowali swe materiały do Książki Laureatów, oczywiście z odniesieniem się w nich do uwag i propozycji zmian przedstawionych przez Wydawnictwa AGH.