Pełnomocnik Rektora ds. KNPG zaplanował w sierpniu kilka dyżurów, służących wspólnym ewentualnym rozmowom dotyczącym wszelkich tematów związanych z kołami naukowymi. 

W tym celu konsultacje będą się odbywały na AGH w dniach 5.08, 10.08 oraz 20.08 w godz. 10:00-11:30.

Przez cały wrzesień (z wyjątkiem 23-30) konsultacje będą się odbywały w swych standardowych terminach.

Prosimy wziąć powyższe pod uwagę w swych planach.

Kategorie: Konsultacje