Przypominamy Państwu o zbliżającym się terminie składania Sprawozdań z działalności Koła za rok 2021, wraz z Planem działalności na rok 2022, a więc o 14.01.

Po dodatkowych konsultacjach z Działem Spraw Studenckich, na bazie dyskusji także z częścią pytających o te kwestie kół, podjęto decyzję o modyfikacji formularzy sprawozdawczych i planistycznych, a dokładnie o dodaniu (powrocie) do Sprawozdania w formie opisowej. W związku z tym poniżej przekazujemy ten nowy plik: Sprawozdanie z rocznej działalności SKN-wytyczne_2021, a także  pliki Excela (Sprawozdanie KN oraz Plan KN) oraz plik RKN_formularz zgłoszeniowy do bloków wyborczychBardzo prosimy o wypełnienie wszystkich czterech plików, ich podpisanie, a następnie przesłanie do 14.01 na adres mailowy bogacz@agh.edu.pl ich skanów.