Niezmiernie miło mi przekazać, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło na swych stronach www informacje o organizacji programu grantowego „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje„.

Najważniejsze wnioski, które płyną z lektury zamieszczonych informacji są następujące:
– wnioski mają dotyczyć prowadzenia badań nad innowacjami i ich promocji, komercjalizacji wyników tych badań, nabywania kompetencji miękkich oraz zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesach komercjalizacji badań,
– składającym wnioski jest uczelnia,
– jedna uczelnia może złożyć maksymalnie 13 wniosków (dla 13 projektów/kół),
– miejscem i sposobem składania wniosków jest system ZSUN-OSF,
– czasem składania wniosków będzie okres pomiędzy 4.10 a 3.11 do godz. 16:00.

Podobnie jak w edycji 4.1 z roku 2020 mamy limit liczbowy wniosków do dwóch grup:
– 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których zapraszane są koła naukowe działające w uczelniach,
– 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej.

Tak, jak w ubiegłym roku procedowanie wniosków przez AGH zostanie poprzedzone wewnętrzną sondą rozeznawczą wśród kół, która w przypadku dużego zainteresowania może zamienić się w wewnętrzny konkurs. By te kwestie jak najlepiej przeprowadzić Centrum Obsługi Projektów AGH, wraz z naszą pełnomocniczą pomocą, przygotowało wewnętrzny (AGH) formularz aplikacyjny oraz specjalną ankietę opisową. Ankieta pozwoli zapoznać się przez Państwa z najważniejszymi punktami aplikacji do programu, stanowiącymi równolegle podstawę wewnętrznego rozeznania/konkursu ofert projektowych ze strony kół AGH. Po zapoznaniu się z Ankietą prosimy o umieszczenie tych niezbędnych informacji w formularzu znajdującym się pod https://forms.gle/M5pLaq68bLJB5jHg9 . Bardzo prosimy, aby wpisy do formularza dokonywać do 13.10 do godz. 23:59 (tak, tak, to sama data, jak w przypadku zgłoszeń do Bartkowej; będzie łatwiej zapamiętać). O wynikach zgłoszeń i dalszych krokach, zależnych od liczby zgłoszeń, poinformujemy Państwa bez zbędnej zwłoki (w tygodniu 41). Serdecznie zapraszamy do udziału i pozostajemy do dyspozycji w kwestii pomocy przy wszelkich ewentualnych wyzwaniach.