W imieniu Grupy ONDE S.A. (część Grupy ERBUD S.A.) – lidera w zakresie budowy instalacji systemów energetyki wiatrowej oraz wielkogabarytowych systemów fotowoltaicznych w Polsce, zapraszamy do uczestnictwa programie Onde Flow, a w jego ramach przede wszystkim w konkursie SOFIA (Science Onde Flow Innovation Academy).

W układzie najbliższego czasu szczególnie zapraszamy do udziału w konkursie SOFIA, w którym można zdobyć dofinansowanie na swój projekt badawczy z szeroko rozumianej energetyki oraz OZE, przekazując równolegle, że do 29.04 wydłużony został termin składania wniosków. W puli konkursowej znajduje się 200 000 złotych. Szczegóły konkursu SOFIA można znaleźć pod https://www.ondeflow.pl/zglos-projekt/. Szczegóły całego programu Onde Flow można znaleźć natomiast pod https://www.ondeflow.pl/. Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂

Kategorie: Zaproszenia