W imieniu Departamentu Stanu USA, Ambasady USA w Polsce oraz Fullbright Poland zapraszam studentki i studentów AGH z Ukrainy do aplikacji w programie SPLOT UA. Celem projektu jest rozwijanie prototypów innowacji społecznych o potencjale wdrażania ich w przyszłości w Ukrainie. 

Podczas programu wybrani uczestnicy będą pracować pod okiem ekspertów i facylitatorów nad trzema tematami opartymi na Planach Odbudowy Ukrainy: Healing the city, Rewilding the night i Revitalizing education. Nabór do projektu trwa do 30.11, a jego szczegóły można znaleźć pod  https://www.ua.splot.institute/. Serdecznie Zapraszam do udziału :-).

Kategorie: Zaproszenia