Na prośbę Rzecznika Praw Studenta AGH – Pani mgr Agnieszki Zatyki-Szlachcic przekazujemy bardzo ważną prośbę do opiekunów kół.

„Z uwagi na docierające do RPS AGH sygnały, zwracam się z prośbą o zobowiązanie opiekunów kół naukowych do przyjrzenia się sytuacjom panującym w kołach w zakresie rozkładu obowiązków i odpowiedzialności w ich zarządach.
Chodzi o:
– weryfikację czy zadania w zarządach kół są prawidłowo i możliwie równomiernie rozłożone pomiędzy członków tego organu,
– przyjrzenie się relacjom pomiędzy przewodniczącymi kół a zarządami – czy są one prawidłowe, czy nie prowadzą do nadmiernego przerzucenia odpowiedzialności na jedną osobę.
Zdaję sobie sprawę, że koła naukowe to studenckie organizacje samorządne, jednak uważam, że wyłapanie nieprawidłowości w procesie uczenia się samorządności przez studentów pozwoli na ich skorygowanie, a może także zapobiec ich ewentualnej eskalacji.
Będę wdzięczna za zwrócenie uwagi na ww. kwestie.
Jeśli jakiś problem na gruncie działalności kół naukowych wymaga wsparcia RPS AGH, np. mediacyjnego, zapraszam do kontaktu.”.
W przypadkach potrzeby kontaktu z Panią Rzecznik, zapraszamy do takowego drogą mailową (azsz@agh.edu.pl), przez kontakt telefoniczny (
885 956 765, 12 617 33 62) lub też osobisty (DS Alfa pok. 204). W razie potrzeby również i Pełnomocnik pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji.