Uprzejmie przypominamy i serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów I miejsc grudniowej konferencji w poszczególnych sekcjach tematycznych do opublikowania artykułów stworzonych na bazie zwycięskich referatów, w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH.

Prosimy niniejszym laureatów o spokojną, acz systematyczną pracę nad tym materiałem. Będąc zgodnym z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH (http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/dla-autorow/) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, wykonanych w formularzu recenzji (formularz poniżej), artykuł musi trafić do Pana Pełnomocnika do 4.03.