W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH, i w ślad za wcześniejszymi ogłoszeniami wyborczymi, pragniemy przekazać informację o zakończeniu wyborów do Rady Kół Naukowych AGH i jej ukonstytuowaniu się w dniu wczorajszym w liczbie 8 członków RKN 2. kadencji.

Jej skład przedstawiamy poniżej, a bloki wyborcze (pragnę nadmienić, że wybory odbywały się zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Zarządzeniu USKW nr 1/2023) zestawiające poszczególne koła, wraz z ich akceptacją Pana Prorektora, w kolejnym pliku z załączników. A oto już nowy skład Rady Kół Naukowych AGH na najbliższy rok:
– Blok 1 – Kacper Zagórski (KN Geodetów Dahlta),
– Blok 2 – Sylwia Rusnak (KN Zarządzanie)
– Blok 3 – Andrzej Piotrowski (KN Integra),
– Blok 4 – Kinga Firmanty (KN Skalnik),
– Blok 5 – Dariusz Królicki (KN AGH Solar Plane),
– Blok 6 – Natalia Mizera (KN AGH Space Systems),
– Blok 7 – Szymon Rusiecki (KN BIT),
– Blok 8 – Vladyslav Ovsynskyi (KN Hexa).
Życzymy RKN powodzenia w pracach na rzecz dalszego dynamicznego rozwoju studenckiego ruchu naukowego w AGH.