Z wielką radością witamy w gronie opiekunów kół naukowych AGH Pana mgra inż Jakuba Bryłę (jakbryla@agh.edu.pl), który od 1.01.2022 roku pełni funkcję drugiego opiekuna KN AGH Rapid Prototyping.

Życzymy Panu Jakubowi wszelkiej pomyślności, radości i spełnienia w pracy z kołem. Przypominamy także, że pierwszym opiekunem KN AGH Rapid Prototyping jest Pan dr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH. Wszelkiego powodzenia dla opiekunów oraz kolistów AGH Rapid Prototyping 🙂