W ślad za zapowiedziami z poprzednich newsletterów oraz naszą tradycją, serdecznie Zapraszamy na Spotkanie Opiekunów Kół Naukowych Obszaru Zielonego (i przyjaciół :-)). Meeting odbędzie się w kolejny czwartek (3.11) o godz. 16:00 w układzie on-line, na platformie Teams.

Link do niego zostanie przesłany Państwu 2.11. Bardzo gorąco zapraszamy na to spotkanie, zwłaszcza, że w trakcie meetingu będziemy chcieli poruszyć absolutnie zasadnicze kwestie związane z naszym działaniem, a wśród nich np. sprawy organizacji 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w dniu 8.12 (już na nią ZAPRASZAM), planów dotyczących Grantów Rektora AGH 2023, Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego, reminiscencji po konferencji w Bartkowej etc. Serdecznie Zapraszam :-).

Kategorie: Ważne