Serdecznie zapraszamy na spotkanie studenckich kół naukowych o profilu ekologicznym dotyczące współpracy z Radą Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego które odbędzie się.  25 października (środa) o godz.19 w auli WSZIB. al.Kijowska 14

Poniżej przedstawiamy zaproszenie od Organizatorów: 

ZAPROSZENIE              

Serdecznie zapraszamy na   spotkanie studenckich kół naukowych o profilu ekologicznym  dotyczące współpracy z Radą Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego które odbędzie się. 

     25 pazdziernika (środa) o godz.19
w auli WSZIB. al.Kijowska 14

    Jako Polski Klub Ekologiczny dostrzegamy ogromny potencjał środowiska studenckiego,kół naukowych który może być efektywniej i skuteczniej wykorzystany w rozwiązywaniu problemów ekologicznych Miasta I Regionu. Nie sprzyja temu  często obserwowane rozproszenie inicjatyw, powtarzanie w wielu kołach podobnych inicjatyw, brak odpowiedniej ilości środków finansowych(brak informacji na temat finansowania z funduszy ekologicznych i fundacji),brak ścisłej współpracy z samorządem lokalnym. Pod rozwagę i dyskusje należy poddać projekt utworzenia na szczeblu środowiska  struktury :rady konsultacyjnej -porozumiewawczej(pod patronatem Rady Naukowej PKE) która mogłaby  wiele wspomnianych problemów rozwiązać . Projekt interdyscyplinarnych sesji naukowych środowisk będących odpowiedzią na potrzeby wskazane przez np. wydziały środowiska Urzędu Miasta lub Województwa to jedna z propozycji. Także wspólne obozy naukowe zimowe i wakacyjne.

Ważną  propozycja może być udział w zagranicznej wymianie,konferencjach ekologicznych.Polski Klub Ekologiczny jest członkiem międzynarodówki ekologicznej Przyjaciele Ziemi (Friends of The Earth) i stąd posiada rozległe kontakty z młodzieżowym światowym ruchem ekologicznym.

Polski Klub Ekologiczny został utworzony 23.09 1980 roku w Krakowie,jako pierwsze niezależne stowarzyszenie w Europie Wschodniej .Posiada niekwestionowane sukcesy jak np.zamkniecie truciciela(fluor)Huty Aluminium w Skawinie wymuszenie modernizacji ówczesnej Huty Lenina i wiele innych.Stad marka i wizerunek Polskiego Klubu Ekologicznego jest znaczący i prestiżowy do współpracy z ruchem studenckim

Prosimy bardzo  serdecznie o udział w spotkaniu -przedstawicieli zarządu koła (1-3 osoby).Można przynieść i zaprezentować materiały informacyjno-reklamowe koła.

Udział prosimy potwierdzić  – email : ekokonferencja@gmail.com

                       


Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Okręgu PKE
mgr Adam Markowski

Sekretarz Rady Naukowej PKE
 dr Zygmunt Fura  

Rektor WSZiB,Prezes Fundacji MIPiSE
Prof.dr.hab.inż. Włodzimierz Roszczynialski

 

Kategorie: Zaproszenia