W imieniu Dyrektora Centrum Obsługi Projektów – Pana dra inż. Adama Lichoty oraz odpowiednio Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziału Energetyki i Paliw, zapraszamy Kolistki i Kolistów do udziału w realizowanych w ramach programu POWER 3.5 szkoleniach o tematyce elektrycznej i energetycznej.

a) Projektowanie urządzeń zgodnie z Dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej – badania EMC (termin: 11-12.06; forma: on-line).
W programie szkolenia znajdą się:
– Dyrektywa EMC: wymagania i normalizacja, przegląd norm ogólnych (środowiskowych),
– Pomiary emisji: informacje ogólne, pomiar emisji zaburzeń napięcia, pomiar emisji zaburzeń na liniach telekomunikacyjnych i sygnałowych,
– Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD),
– Badania odporności na elektryczne szybkie stany przejściowe (EFT/BURST),
– Badania odporności na impulsy dużej energii (SURGE),
– Badania odporności na przebiegi sinusoidalnie gasnące (RINGWAVE),
– Badania odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej,
– Badania odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Pomiary emisji harmonicznych prądów od urządzeń o prądzie zasilania do 16A,
– Pomiary emisji wahań i migotania światła dla urządzeń o prądzie zasilania do 16A.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://iet.agh.edu.pl/program-power/
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem dr Zbigniewem Szklarskim (WIEiT) szkla@agh.edu.pl
b) F-gazy (termin: 12-13.07, 14-15.07, 19-20.07).
W programie szkolenia znajdą się:
– identyfikacja podstawowych systemów, terminów, zasad, jednostek oraz ich związku z teorią i termodynamiką sprężania par i czynników chłodniczych,
– kontrola szczelności, odzysku, instalacji, serwisowania i konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających czynniki chłodnicze.
Więcej szczegółów na stronie firmy COCH: https://coch.pl/service/szkolenie-f-gazy/

Kategorie: Zaproszenia