Zapraszamy koła w imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH do swej prezentacji w ramach tegorocznych Targów Organizacji Studenckich AGH, które odbędą się 12.10 w godz. 10:00-15:00 na Kampusie AGH.

Serdecznie zapraszamy do udziału :-).