W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH biegniemy z wiadomością, że przechodzimy do procesu wyborów przez koła swych bloków kół naukowych.

W związku z powyższym poniżej przekazujemy Formularz Wyborczy do Bloków Kół Naukowych. Bardzo proszę, aby wypełniony i podpisany formularz dla swego koła złożyć u Pana Pełnomocnika wraz ze sprawozdaniem rocznym 2021, czyli w terminie do 14.01.2022 roku. Bez złożenia formularza, sprawozdanie roczne będzie niestety niekompletne, a więc nieprzyjęte.

Kategorie: Ważne