Niniejszym przekazujemy Państwu pismo z akceptacją Pana Prorektora dotyczącą podziału kół naukowych AGH na bloki wyborcze oraz listę bloków tematycznych do tworzącej się Rady Kół Naukowych AGH.

Pragniemy przypomnieć, że funkcjonowanie Rady będzie zależeć od wypracowanych przez jej członków rozwiązań. Poza 9 osobami wybranymi w wyborach, w RKN zasiądą, zgodnie z Regulaminem Rady, także 2 osoby z URSS, które chętnie podzielą się samorządowym know-how.

Zgodnie z Regulaminem RKN, do obowiązków członków rady należeć będzie:

1) Reprezentacja członków Kół oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami  środowiska zewnętrznego, które jest zainteresowane współpracą z Radą i Kołami.

2) Promowanie osiągnięć naukowych Kół Naukowych AGH.

3) Zapewnienie jawności swoich obrad.

4) Dbanie o wykonanie uchwał i zapewnienie ich zgodności z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Samorządu Studentów.

5) Wydawanie opinii na tematy związane ze studenckim ruchem naukowym AGH.

6) Współorganizacja wydarzeń informacyjnych oraz naukowo-badawczych dla członków Kół Naukowych AGH.

7) Informowanie Prorektora ds. Studenckich, Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych, Dział Spraw Studenckich oraz Kół o podjętych  opiniach i działaniach.

 

Ponadto, w celu wykonywania swojej pracy członkowie Rady mogą powoływać komisje robocze, których członkami mogą być studenci AGH (głównie członkowie kół naukowych).

 

Jako organ URSS, RKN w najbliższym czasie będzie odpowiedzialna w praktyce za przeprowadzenie szkoleń z rozliczania grantów, robiąc to we współpracy z Pełnomocnikami Rektora i Centrum Spraw Studenckich. Bardzo ważnym elementem działania Rady będzie również współpraca z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych i pomoc w ich działaniach.

 

Pragniemy podkreślić, że AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która zdecydowała się na wdrożenie Rady Kół Naukowych w sytuacji występowania stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Kół naukowych. Mamy wiarę i nadzieję, że taka forma „hybrydy” pozwoli osiągnąć wspólne sukcesy kół naukowych, realizując najlepszy model komunikacji.

 

Ponadto przypominamy, że regulamin RKN jest dostępny pod adresem:

https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-Rady-Kol-Naukowych-AGH.pdf

W razie pytań zapraszamy także do kontaktu, pisząc na mail: kn@samorzad.agh.edu.pl.