Dziękując gorąco Państwu za złożenie sprawozdań kół za rok 2021, biegniemy z informacją, że zakończył się proces ich weryfikacji.

Niezmiernie miło nam na jego bazie stwierdzić, że wszystkie złożone przez koła sprawozdania zostały przyjęte :-). Było ich w sumie 53. Niestety natomiast cztery koła nie złożyły swoich sprawozdań, bądź też odpowiednim pismem zawiesiły swą działalność z dniem 1.01.2022. Mając nadzieję, że szybko do nas wrócą w pliku poniżej przekazujemy listę 53 kół naukowych obszaru zielonego, które są obecnie aktywne. Jeszcze raz Wszelkiego Powodzenia w działaniach 2022 🙂