W imieniu Działu Spraw Studenckich miło nam przekazać informację o zakończeniu systematyzacji i dostosowywania systemu archiwizacji dokumentacji kół naukowych do nowych wytycznych Ustawy o szkolnictwie wyższym.

DSS zakończyło rozdzielanie dokumentacji na oba piony, przyporządkowanie kół do wydziałów oraz aktualizację dokumentacji kół. Wiązało się to z przekazaniem 79 kompletów dokumentów do Radców Prawnych AGH, wysyłką ponad 390 maili do opiekunów kół oraz przygotowaniem odpowiedniego systemu segregatorów i koszulek, zawierających w przypadku każdego koła: metryczkę, na której znajdują się podstawowe informacje o Kole: nazwa KN, Wydział, dane opiekuna, dokumenty zgromadzone przed wymianą statutu na regulamin, decyzję koła o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu/zawieszeniu, regulamin i aktualne
dokumenty tj. uchwałę o zmianie statutu na regulamin, imienną listę
członków z danymi kontaktowymi, informację o założeniu konta mailowego w domenie AGH. 
Pod https://www.dss.agh.edu.pl/organizacje-studenckie/rejestracja/
znajduje się również informacja o porządkowaniu dokumentacji w Kołach
Naukowych. Zgromadzona i uporządkowana dokumentacja KN jest także do wglądu w Zespole Obsługi Organizacji Studenckich DSS w budynku C1/C2 w pok. 127.