W ślad za wcześniejszymi informacjami serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów I miejsc grudniowej konferencji w poszczególnych sekcjach tematycznych do opublikowania artykułów stworzonych na bazie zwycięskich referatów w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH.

Prosimy niniejszym laureatów o spokojną, acz systematyczną pracę nad tym materiałem. Będąc zgodnym z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH (http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/dla-autorow/) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, wykonanych w formularzu recenzji (formularz poniżej), artykuł musi trafić do Pana Pełnomocnika do 4.03. Prosimy wybaczyć, ale niedotrzymanie tego terminu spowoduje brak możliwości wydania publikacji przed grudniem 2022 roku. To wymóg redakcyjny Wydawnictw AGH. Pierwsza korekta powinna mieć miejsce jeszcze przed wakacjami.
Przypominamy laureatom, oraz ich opiekunom, 61. Konferencji z grudnia 2020 roku, że z początkiem grudnia 2021 wyszła książka z ich publikacjami. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie odebrali swych egzemplarzy, Serdecznie po nie zapraszamy 🙂 w dniach i godzinach konsultacji dla Kół. Jeśli ktoś z innych Państwa byłby zainteresowany otrzymaniem tej pozycji książkowej, prosimy o kontakt mailowy z Pełnomocnikiem.