Na prośbę Pana Kanclerza AGH poniżej przesyłamy komunikat określający zasady postępowania przez członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów. doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.

 Przypominam także ku naszej wspólnej odpowiedzialności za każdego z nas, że na terenie budynków uczelni obowiązuje całkowity nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos, a wyjątki od tej zasady określa Zarządzenie Rektora AGH nr 56/2021, robiąc to w par. 5 ust. 2 i 3. Dbajmy o siebie nawzajem i pozostańmy zdrowi.

Kategorie: Ważne