W ślad za Zarządzeniem Rektora nr 18/2021, a także za zaproszeniem Pana prof. dra hab. inż. Andrzeja Goneta – redaktora serii, serdecznie zapraszamy opiekunów oraz członków kół naukowych do publikowania efektów swoich osiągnięć  naukowych, jako rozdziały w monografiach, w nowej serii wydawniczej „Nauka-Technika-Technologia”.

Wszystkie z przesłanych prac są recenzowane, a po bezpłatnym opublikowaniu w wersji elektronicznej, otrzymają po 20 punktów MEiN. Szczegóły zaproszenia oraz informacji znajdą Państwo w piśmie Pana Profesora, załączony poniżej. Serdecznie zapraszamy do publikowania i do kontaktu z Panem dr inż. Robertem Rado :-). 

Kategorie: Zaproszenia