W imieniu własnym, ale jestem przekonany, że głównie nas wszystkich ogłaszam wszem i wobec początek operacyjnych prac organizacyjnych związanych z 63. Barbórkową Konferencją Studenckich Kół Naukowych AGH. Dziękuję także Serdecznie za zgłoszenia do Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Mamy silną jedenastkę pod wezwaniem, do której zgłosiły się Kolistki, Koliści i Opiekunowie z sześciu kół :-).

Bardzo Gorąco dziękujemy. W ślad za startem prac proszę pozwolić, że wypunktujemy poszczególne punkty, głównie dotyczące terminów:
b) do 27.11 – termin zgłaszania referatów konferencyjnych,
c) sposób zgłaszania referatów i streszczeń – formularz na stronie www kół naukowych AGH oraz naszego obszaru: https://www.skn.agh.edu.pl/ oraz www.knpg.agh.edu.pl – dostępny od 14.11.d) regulamin oceny – przyjęty w trakcie spotkania opiekunów w dniu 3.11,
e) proponowane sekcje tematyczne – zostaną przedstawione w kolejnym newsletterze, który pojawi się w okolicach połowy listopada – będziemy je ostatecznie weryfikowali pod koniec miesiąca liczbą i rodzajem przygotowywanych referatów. Jeśli już natomiast wcześniej będziecie Państwo widzieli, że należy to zrobić, gorąco zapraszamy do kontaktu mailowego. Będziemy działać just in time. Na dziś przyjmijmy zupełnie wstępnie, że punktem wyjścia jest układ sekcji z 62. Barbórkowej, który przypominam pod http://www.knpg.agh.edu.pl/konferencja-sknpg/62-barborkowa-konferencja-skn-agh/,
f) zaproszenie dla studentów z poza obszaru zielonego, studentów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału :-). AGH stoi dla wszystkich otworem. Jedynym ograniczeniem stanie się niemożność brania udziału w ocenie konkursowej (poza studentami AGH, z których każdy może wziąć udział w konkursie),
g) nagradzanie laureatów: poza niepodważalnym splendorem i dyplomem laureata:
– laureaci I miejsca zostaną wyczytani i docenieni na Senacie AGH i będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH, który jest monografią o wysokiej liczbie punktów Ministerstwa Edukacji i Nauki; publikacją wysoko punktowaną w aspekcie ubiegania się o Stypendium naukowe Rektora AGH,
– laureaci I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów wartościowych,
– laureaci I, II i III miejsca wezmą udział w Wielkiej Studenckiej Majówce AGH, która planowana jest w drugiej połowie maja 2023 (jeśli tylko dojdzie do skutku),
– laureaci I miejsca (a może II i III) mamy nadzieję, że otrzymają również inne cenne nagrody rzeczowe od sponsorów, nad którymi pracujemy,
– laureaci I miejsca chcielibyśmy, aby wzięli udział w dużej konferencji międzynarodowej. Mamy już pewne przemyślenia w tej kwestii,
h) chcemy, aby co do zasady konferencja miała charakter stacjonarny, z opcją użycia rozwiązań hybrydowych, które będą realizowane zależnie od potrzeb w ramach poszczególnych sekcji tematycznych, głównie dla osób z poza AGH i zaproszonych gości, a także tych, którzy nie mogą w tym dniu przybyć w mury Akademii. Części centralne (uroczyste otwarcie oraz podsumowanie i uroczyste zamknięcie) będziemy realizować w Auli AGH, prowadząc także streaming z tych wydarzeń. Trzymajmy proszę wszyscy mocno kciuki za to, by wyzwania zewnętrzne nie zniweczyły naszych powyższych planów.
i) Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to największe wydarzenie naukowe w naszym obszarze, najstarsza funkcjonująca studencka konferencja naukowa w AGH i najlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc.