Zaproszenie do udziału w konkursie 3W – Woda Wodór Węgiel

W imieniu Dziennika Gazeta Prawna oraz Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszam wszystkich Kolistki i Kolistów, którzy obronili swe prace licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie w terminie pomiędzy 1.10.2021 a 14.10.2022, a które to prace dotyczyły tematyki związanej z innowacyjnym wykorzystaniem wodoru, bądź węgla, bądź z gospodarką wodną, do udziału w konkursie 3W – Woda Wodór Węgiel.

(więcej…)

Laury Dydaktyka AGH rozdane

W imieniu Pana Prorektora prof. dra hab. inż. Rafała Dańko, pełnomocniczym oraz całej społeczności akademickiej AGH, w tym organizatorów konkursu Laur Dydaktyka – Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH,  pragnę złożyć serdeczne gratulacje Opiekunom Kół, którzy zostali Laureatami III edycji konkursu Laur Dydaktyka AGH 2022.

(więcej…)