Podsumowanie 60. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Za nami czwartkowa 60. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH. W trakcie jej obrad w 16 sekcjach tematycznych wygłoszono 179 referatów w 16 sesjach tematycznych. W imieniu kół naukowych obszaru zielonego składamy Serdeczne Gratulacje za świetną organizację wydarzenia komitetowi organizacyjnemu konferencji, na czele z Panią Pełnomocnik dr inż. Joanną Augustyn-Nadzieją.

(więcej…)

BARBÓRKA i 63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

W imieniu Jego Magnificencji Rektora AGH – Pana prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami – Pana prof. dra hab. inż. Marka Cały, a także Komitetu Organizacyjnego obchodów, na czele z Panem dr hab. inż. Markiem Borowskim, prof. AGH, zapraszamy Państwa, całą społeczność kół naukowych do Świętowania BARBÓRKI, co będziemy czynić 4.12 oraz w dniach 8-9.12.

(więcej…)

63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

W poniedziałek 28.11 zakończył się proces aplikacji do udziału w naszej konferencji, a także odbyło się spotkanie opiekunów kół (przybyli głównie opiekunowie sekcji tematycznych), poświęcone organizacji konferencji. W trakcie jego trwania ustaliliśmy nazwy sekcji oraz podział osobowy na nie. Podział ten, wraz z układem ilościowym referatów (w sumie aż 225 referatów 321 autorów), a także opiekunami sekcji, przedstawiam w pliku z załączników.

(więcej…)

63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

W imieniu własnym, ale jestem przekonany, że głównie nas wszystkich ogłaszam wszem i wobec początek operacyjnych prac organizacyjnych związanych z 63. Barbórkową Konferencją Studenckich Kół Naukowych AGH. Dziękuję także Serdecznie za zgłoszenia do Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Mamy silną jedenastkę pod wezwaniem, do której zgłosiły się Kolistki, Koliści i Opiekunowie z sześciu kół :-).

(więcej…)