XVI Forum Inżynierskie oraz IX Dzień Mechanika

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) zapraszamy do udziału w XVI Forum Inżynierskim, a także współodbywającym się z nim IX Dniem Mechanika, które odbędą w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów ITM Industry Europe – Przemysł Ery Cyfrowej, w pawilonach Międzynarodowych Targow Poznańskich, oczywiście w Poznaniu. 

(więcej…)

XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Przestrzeń i architektura bez barier w teorii i praktyce. Integracyjne działania w kierunku likwidacji barier architektonicznych i strukturalnych

W imieniu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Przestrzeń i architektura bez barier w teorii i praktyce. Integracyjne działania w kierunku likwidacji barier architektonicznych i strukturalnych, która odbędzie się 18.05 w murach Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

(więcej…)

Konferencja The Impact of Internationalization on the Openness and Tolerance of the University Environment

W imieniu Prorektora ds. Współpracy Pana prof. Rafała Wiśniowskiego oraz Centrum Spraw Międzynarodowych AGH zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt.: „The Impact of Internationalization on the Openness and Tolerance of the University Environment”, która odbędzie się już jutro – 19.04 w Auli U2 Akademii.

(więcej…)

Program ONDE FLOW

W imieniu Grupy ONDE S.A. (część Grupy ERBUD S.A.) – lidera w zakresie budowy instalacji systemów energetyki wiatrowej oraz wielkogabarytowych systemów fotowoltaicznych w Polsce zapraszamy Kolistki i Kolistów, Koła Naukowe AGH do uczestnictwa w programie Onde Flow,a w jego ramach przede wszystkim w drugiej edycji konkursu SOFIA (Science Onde Flow Innovation Academy).

(więcej…)