Konferencja The Impact of Internationalization on the Openness and Tolerance of the University Environment

W imieniu Prorektora ds. Współpracy Pana prof. Rafała Wiśniowskiego oraz Centrum Spraw Międzynarodowych AGH zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt.: „The Impact of Internationalization on the Openness and Tolerance of the University Environment”, która odbędzie się już jutro – 19.04 w Auli U2 Akademii.

(więcej…)

Program ONDE FLOW

W imieniu Grupy ONDE S.A. (część Grupy ERBUD S.A.) – lidera w zakresie budowy instalacji systemów energetyki wiatrowej oraz wielkogabarytowych systemów fotowoltaicznych w Polsce zapraszamy Kolistki i Kolistów, Koła Naukowe AGH do uczestnictwa w programie Onde Flow,a w jego ramach przede wszystkim w drugiej edycji konkursu SOFIA (Science Onde Flow Innovation Academy).

(więcej…)

II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji „Statystyka na co dzień”

W imieniu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, zapraszamy do wzięcia udziału w II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, która odbędzie się w terminie 12.05 w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

(więcej…)