Zeszyty Naukowe „Nauka – Technika -Technologia” – Nowa seria wydawnicza AGH

W ślad za Zarządzeniem Rektora nr 18/2021, a także za zaproszeniem Pana prof. dra hab. inż. Andrzeja Goneta – redaktora serii, serdecznie zapraszamy opiekunów oraz członków kół naukowych do publikowania efektów swoich osiągnięć  naukowych, jako rozdziały w monografiach, w nowej serii wydawniczej „Nauka-Technika-Technologia”.

(więcej…)