W imieniu Zespołu ds. Promocji Kształcenia Centrum Rekrutacji AGH serdecznie zapraszamy Was – fantastyczne studenckie koła naukowe Akademii, do prezentacji swych osiągnięć w trakcie Dnia Otwartego AGH, a także do pomocy wolontaryjnej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu tego wydarzenia. Odbędzie się ono 21.04. 

Zgłoszeń kół, które chciałyby wziąć udział w Dniu Otwartym AGH poprzez swą prezentację w namiocie, zgłoszeń ciekawych pomysłów dotyczących prezentacji własnej a najlepiej AGH w trakcie tego wydarzenia, a także zgłoszeń wolontariuszy do pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu Dnia Otwartego AGH należy dokonywać do 23.03 na adres: studiuj@agh.edu.pl. Przy wysyłaniu zgłoszenia należy pamiętać o podaniu danych: nazwa koła/organizacji/jednostki, imienia i nazwiska osoby kontaktowej, numeru telefonu, adresu e-mail. Ku wielu i fajnym Waszym zgłoszeniom podsyłamy prezentację, która była pokazywana przez Zespół ds. Promocji Kształcenia Centrum Rekrutacji AGH w trakcie spotkania roboczego w dniu 23.02. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w Dniu Otwartym AGH :-). To największe spotkanie AGH z kandydatami na studia, a w przyszłości mamy nadzieję naszymi studentkami i studentami, a także Kolistkami i Kolistami.

Kategorie: Zaproszenia