W imieniu Pana Prorektora AGH ds. Studenckich – prof. dra hab. inż. Rafała Dańko przekazujemy pismo Pana Prorektora do opiekunów i członków studenckich kół naukowych AGH.

Dokument ten zawiera kilka niezwykle istotnych informacji, więc prosimy o jego bardzo wnikliwą i prospektywną lekturę, a także działanie na jego podstawie, po pierwsze w aspekcie finiszowania projektów w ramach programu Grantu Rektora AGH 2021, po drugie w kwestii pozytywnego odzewu w sprawie organizacji 25. Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego w Bartkowej (22-24.10)W imieniu Pana Rektora zapraszamy Opiekunów na spotkanie on-line, które odbędzie się 21.09 o godz. 15:00, a dotyczyć będzie zmian rozwojowych dla studenckiego ruchu naukowego, które pojawią się w nowym roku akademickim 2021/2022.