Przypominamy, że zgodnie z regulaminem programów Grant Rektora AGH 2022, formalnym zakończeniem projektu (merytorycznym było przyjęte wystąpienie w trakcie 26KSRN w Bartkowej) jest złożenie u Pana Pełnomocnika prof Pawła Bogacza Sprawozdania merytoryczno-finansowego, dla której to czynności w przypadku standardowym (projektów nieprzedłużanych) termin mija z końcem bieżącego miesiąca. 

W związku z chęcią dania kołom szansy na nadrobienie możliwych zaległości w tej kwestii, niniejszym przedłużamy czas składania tych dokumentów do 4.11. Prosimy natomiast pamiętać, by data widniejąca na Sprawozdaniu nie przekraczała 31.10. Oczywiście, powyższe nie dotyczy projektów, które zostały przedłużone. W ich przypadku Sprawozdanie takie powinno być złożone po zakończeniu realizacji projektu, zgodnym oczywiście z terminem wydłużenia czasu jego prowadzenia. Ku pomocy podsyłamy jeszcze link do miejsca, gdzie znajduje się formularz sprawozdania, stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu: https://www.dss.agh.edu.pl/grant-rektora/edycja-2022/regulamin-konkursu-grant-rektora/.