Nawiązując do naszej już sześcioletniej praktyki otwieramy zgłoszenia chętnych kół do semestralnej prezentacji siebie i swych dokonań w gablocie kół naukowych naszego obszaru (tam jeszcze pionu), zlokalizowanej w łączniku paw. A0-A1.

W ostatnim okresie czasu w części gabloty dla prezentacji koła, przedstawiało się tam Koło Naukowe Ceramika Artystyczna. Na zgłoszenia chętnych kół czekamy do 13.11. Swą prezentację w tamtym miejscu będzie można wykonać w drugiej połowie listopada. Zapraszam Serdecznie do zgłoszeń :-).