Jeszcze raz Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Rzeźniewskiemu – Głównemu Specjaliście z Sekcji BHP AGH, za przeprowadzenie drugiej tury szkolenia BHP, która miała miejsce 16.02, wyrażamy swą wielką radość z bardzo dobrej jego frekwencji, równocześnie za nią bardzo dziękując.

W szczytowym momencie uczestniczyło w nim bowiem ponad 300 Kolistek i Kolistów. W sumie w obu szkoleniach BHP oraz szkoleń z zasad prowadzenia i rozliczania grantów wzięło udział ponad 1500 Kolistek i Kolistów. Dziękujemy za Waszą frekwencję! Dziękujemy także Działowi Spraw Studenckich, Sekcji BHP za poprowadzenie szkoleń, a Radzie Kól Naukowych AGH za przygotowanie pokojów dla tych spotkań. Pod koniec marca planujemy jeszcze szczegółowe szkolenie BHP dla liderów projektów grantowych, przewodniczących kół naukowych oraz dla ich opiekunów. O jego dokładnej formie oraz o propozycji terminu będziemy informował w okolicach połowy marca. Natenczas życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w realziacji swych projektów. Niech grantowa moc będzie z Państwem :-).