W imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszamy koła naukowe naszej uczelni do udziału w 1. Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego – IKONA 2017, który odbędzie się w dniach 17-19 listopada w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października. Wszelkie informacje na temat tego wydarzenia można znaleźć pod http://ikona.edu.pl. W razie zainteresowania Kongresem prosimy o kontakt mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych dr inż. Pawłem Bogaczem (bogacz@agh.edu.pl). Zastanawiamy się bowiem nad wyłonieniem delegacji AGH na to wydarzenie. Serdecznie polecamy udział w tym wydarzeniu!

Kategorie: Zaproszenia