Uproszczony schemat procedury rejestracji studenckiego koła naukowego w AGH na podstawie –  ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 listopada 2014 roku sprawie zasad rejestracji oraz działania uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, a także zasad prowadzenia przez inne organizacje działalności na terenie AGH

Procedura rejestracji koła naukowego:

 1. Zebranie założycielskie grupy studentów
 2. Propozycja i uzgodnienie z władzami dziekańskimi wydziału , na którym powoływane jest koło, dotyczące Opiekuna koła i funkcjonowania koła
 3. Przygotowanie i przyjęcie przez koło Statutu koła
 4. Wniosek do Prorektora ds. studenckich  zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych i Dziekana wydziału o rejestrację koła z załączonym kompletem wymaganych dokumentów:
  • protokół z zebrania założycielskiego
  • lista uczestników zebrania założycielskiego z podpisami
  • zgoda zaproponowanego przez studentów opiekuna koła naukowego na prowadzenie koła
  • Statut koła
  • zgoda kierownika jednostki organizacyjnej (dziekan wydziału, kierownik ) na działalność koła i wskazanego przez studentów Opiekuna (wystarczająca jest w tym przypadku akceptacja wyrażona na wniosku – wzór wniosku – link poniżej poniżej)
 5. Złożenie wniosku z kompletem w/w dokumentów w Dziale Spraw Studenckich AGH, C-1, p.111
 6. Sprawdzenie prawidłowości dokumentów w Dziale Prawnym AGH
 7. Decyzja Prorektora ds. Studenckich (rejestracja koła)
 8. Informacja od Opiekuna koła dla Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych o przebiegu rejestracji wraz z przesłaniem aktualnych danych logistycznych koła oraz Opiekuna i Zarządu (w celu umieszczenia w bazie adresowej danego pionu kół naukowych)

Wniosek o rejestracje koła można pobrać tutaj.

Sprawozdanie z działalności koła – wytyczne do pobrania tutaj.

Wytyczne do opracowania Statutu.