Serdecznie zapraszamy do udziału w 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, która odbędzie się 8 grudnia 2022 roku. 

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to NAJwiększe wydarzenie naukowe w naszym obszarze, NAJstarsza funkcjonująca studencka konferencja naukowa w AGH i NAJlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc.

Zapraszamy do udziału zarówno studentów i koła naukowe należące do Pionu Zielonego, jak również wszystkich pozostałych związanych z AGH! Istnieje także możliwość udziału w wydarzeniu studentów spoza naszej Alma Mater, zachęcamy więc do zapraszania zaprzyjaźnionych kół i studentów!

Link do arkusza zgłoszeniowego (wersja po polsku):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PwOxgOAhgkq7wPBf3M07yL-e3rULgFdKrbgNyqiM4mtUQTZNSDQzQVdHWVc3RzkyQVpZWEhTTko4Ry4u

Link do arkusza zgłoszeniowego (wersja po angielsku):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PwOxgOAhgkq7wPBf3M07yL-e3rULgFdKrbgNyqiM4mtUQzU2RjhMUllJWkI1MVRXQU9aTlM3UzhVMi4u

Harmonogram konferencji:

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji w roli słuchaczy.  Szczegółowy harmonogram pojawi się wkrótce.

Ważne daty:

 • 14.11.2022 – data rozpoczęcia zgłoszeń referatów konferencyjnych,
 • 28.11.2022 – data zakończenia zgłoszenia referatów konferencyjnych (do godziny 12.00)
 • 28.11.2022 – spotkanie opiekunów sekcji
 • 08.12.2022 – termin konferencji.

Harmonogram konferencji:

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji w roli słuchaczy. W tym roku obrady odbywać się będą w 18 sekcjach tematycznych. Szczegółowy harmonogram dostępny poniżej.


8.30 Uroczyste otwarcie Konferencji link Aula AGH/A0

9.15 Obrady w sekcjach tematycznych

NrNazwa sekcjiMiejsceLink
SProfesor Walery Goetel – prekursor zrównoważonego rozwoju5/A0
IGórnictwo15/A4
IIGeologia i geofizyka213/A0
IIIWiertnictwo, Nafta i Gaz3/A4
IVGeoturystyka225/A0
VGeodezja, Kartografia i Informatyka geoprzestrzenna301/C4
VIBudownictwo101/A1
VIIChemia i Inżynieria materiałowa on-line
VIIIInżynieria i Ochrona Środowiska203/A1
IXWentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo119/A1
XInżynieria mechaniczna i Robotyka110/B2
XIAkustyka5/B3
XIIInformatykaon-line
XIIIAComputer science – podsekcja Aon-line
XIIIBComputer science – podsekcja Bon-line
XIIICComputer science – podsekcja C on-line
XIVInżynieria produkcji i jakości 2.6/D14
XVZarządzanie220/A1
XVIMarketing220/D14
XVIIHumanistyczna2.11/C7

17.00 Uroczyste zamknięcie Konferencji link Aula AGH/A0

Informacje o nagrodach

 • zaproszenie dla studentów z poza obszaru zielonego, studentów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Bardzo Serdecznie Zapraszamy do udziału :-). AGH stoi dla wszystkich otworem. Jedynym ograniczeniem stanie się niemożność brania udziału w ocenie konkursowej (poza studentami AGH, z których każdy może wziąć udział w konkursie),
 • nagradzanie laureatów: poza niepodważalnym splendorem i dyplomem laureata:
  • laureaci I miejsca zostaną wyczytani i docenieni na Senacie AGH i będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH,
  • laureaci I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów wartościowych,
  • laureaci I, II i III miejsca wezmą udział w Wielkiej Studenckiej Majówce AGH, która planowana jest w drugiej połowie maja 2023,
  • laureaci I miejsca (a może II i III) mamy nadzieję, że otrzymają również inne cenne nagrody rzeczowe od sponsorów, nad którymi pracujemy,
  •  laureaci I miejsca zostaną wyczytani i docenieni na Senacie AGH i będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH, który jest monografią o wysokiej liczbie punktów Ministerstwa Edukacji i Nauki; publikacją wysoko punktowaną w aspekcie ubiegania się o Stypendium naukowe Rektora AGH,

 • chcemy, aby co do zasady konferencja miała charakter stacjonarny, z opcją użycia rozwiązań hybrydowych, które będą realizowane zależnie od potrzeb w ramach poszczególnych sekcji tematycznych. Części centralne (uroczyste otwarcie oraz podsumowanie i uroczyste zamknięcie) będziemy realizować w Auli AGH, prowadząc także streaming z tych wydarzeń. Trzymajmy proszę wszyscy mocno kciuki za to, by wyzwania zewnętrzne nie zniweczyły naszych powyższych planów.

W tym roku nasza konferencja otrzymała także wsparcie ze strony Partnerów –  Partner Główny firma Global Logic, oraz pozostali partnerzy Fundacja dla AGH, oraz firma Łysoń  która ufundowała upominki rzeczowe dla każdej sekcji tematycznej. Dziękujemy za to wsparcie.