Serdecznie zapraszamy do udziału w 64. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, która odbędzie się 7 grudnia 2023 roku. 

Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to NAJwiększe wydarzenie naukowe w naszym obszarze, NAJstarsza funkcjonująca studencka konferencja naukowa w AGH i NAJlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc.

Zapraszamy do udziału zarówno studentów i koła naukowe należące do Pionu Zielonego, jak również wszystkich pozostałych związanych z AGH! Istnieje także możliwość udziału w wydarzeniu studentów spoza naszej Alma Mater, zachęcamy więc do zapraszania zaprzyjaźnionych kół i studentów!

Link do arkusza zgłoszeniowego (wersja po polsku):
https://forms.office.com/e/4zaRKhmduF
Link do arkusza zgłoszeniowego dla gości kół naukowych AGH – studentów polskich spoza Akademii (wersja po polsku):
https://forms.office.com/e/4q7n027dnk

Link do arkusza zgłoszeniowego dla gości kół naukowych AGH – studentów zagranicznych z poza Akademii (wersja po angielsku):
https://forms.office.com/e/bF432wyjFp

Do 26.11 i godz. 23:59 można zgłaszać tam referaty i przesyłać treści ich streszczeńktórych zbiór stworzy nasze materiały konferencyjne. Prosimy pamiętać o przedstawieniu w tamtym miejscu wszystkich potrzebnych informacji, a także o wcześniejszej (przed przesłaniem do systemu) opiekuńskiej akceptacji zgłoszeń a najlepiej wprowadzeniu tych zgłoszeń do systemu przez samych opiekunów lub liderów kół.  

Prosimy także o bezwzględne trzymanie się maksymalnej ilości 1500 znaków w streszczeniu. Formularz pozwala na zgłoszenie referatów od jednego do pięciu autorów, pod opieką jednego lub maksymalnie dwóch opiekunów naukowych.

Harmonogram konferencji:

Ważne daty:

 • 13.11.2023 – data rozpoczęcia zgłoszeń referatów konferencyjnych,
 • 26.11.2023 – data zakończenia zgłoszenia referatów konferencyjnych (do godziny 12.00)
 • 27.11.2023 – spotkanie opiekunów sekcji
 • 07.12.2023 – termin konferencji.

Harmonogram konferencji:

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji w roli słuchaczy. W tym roku obrady odbywać się będą w 20 sekcjach tematycznych. Szczegółowy harmonogram dostępny poniżej.

8.30 Uroczyste otwarcie Konferencji Aula AGH/A0 Transmisja na żywo

9.30 Obrady w sekcjach tematycznych

NrNazwa sekcjiMiejsceLink
IGórnictwoA4/15
IIGeologiaA0/213
IIIGeofizyka I Geologia stosowanaA0/301A
IVWiertnictwo, Nafta i GazA4/3
VGeoturystykaA0/208
VIGeodezja, Kartografia i GeoinformacjaC4/301
VIIBudownictwoA1/Aula JSW
VIIIChemia i Inżynieria MateriałowaU1/Open Space URSS
IXInżynieria Środowiska i Gospodarka o Obiegu ZamkniętymA1/203
XWentylacja, Klimatyzacja i OgrzewnictwoA1/119
XIInżynieria mechaniczna i RobotykaB2/110
XIIEnergetykaD4/118
XIIIAkustyka B2/21
XIVInformatykaonline
XVaComputer Science – section A online
XVbComputer Science – section B online
XVIInżynieria produkcji i jakości D14/107
XVIIZarządzanie i Inżynieria procesowa A1/317
XVIIILogistyka i Transport D14/414
XIXMarketingD14/220
XXHumanistykaC7/1.14

17.00 Uroczyste zamknięcie Konferencji Aula AGH/A0

Nagradzanie laueratów:

Nagradzanie laureatów: poza niepodważalnym splendorem i dyplomem laureata:

  • laureaci I miejsca zostaną wyczytani i docenieni na Senacie AGH,
  • laureaci I, II i III miejsc będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH, który jest monografią o wysokiej liczbie punktów Ministerstwa Edukacji i Nauki; publikacją wysoko punktowaną w aspekcie ubiegania się o Stypendium naukowe Rektora AGH,
  • laureaci I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe,
  • laureaci I miejsc wezmą udział w Konferencji SGEM w Bułgarii: https://www.sgem.org/, która jest największą w Europie konferencją młodych uczonych z zakresu nauk o ziemi, górnictwa, ochrony i inżynierii środowiska, nauk o klimacie, zrównoważonego rozwoju, w tym GOZ, oraz nauk o zarządzaniu,
  • laureaci I miejsca (a może II i III) mamy nadzieję, że otrzymają również inne cenne nagrody rzeczowe od sponsorów, nad którymi pracujemy,

Partnerzy:

W tym roku nasza konferencja otrzymała także wsparcie ze strony Partnerów Głównych –  firmy EERBUD oraz firmy Onde, a partnerami wydarzenia są również: firma CRH, firma ŁYSOŃ, Global Logic, a także Fundacja dla AGH oraz AGH Święta Dzieciom. Dziękujemy za to wsparcie.

Partnerzy główni

Partnerzy