Z wielką radością biegniemy z informacją o rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki już trzeciej edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Z jeszcze większym uśmiechem przekazuję, że wśród 174 projektów z całej Polski znalazło się osiem projektów kół z AGH, dzięki czemu zajęła ona zaszczytne drugie miejsce wśród uczelni technicznych (za Politechniką Poznańską), a trzecie w ogóle (liderem został Warszawski Uniwersytet Medyczny), pod kątem ilości oraz wartości dofinansowanych projektów.

Finansowanie to osiągnęło wartość ponad 484 tysięcy złotych. Z dumą przedstawiamy projekty dofinansowane przez MEiN:
– KN AGH Drone Engineering, pod opieką Pana  dra inż. Tymoteusza Turleja (obszar zielony), z projektem: „Sterowanie bezzałogowym statkiem powietrznym z wykorzystaniem zaawansowanego systemu wizyjnego”,
– KN AGH Solar Boat, pod opieką Pana dra inż. Krzysztofa Sornka (obszar czerwony), z projektem: „Rozwój napędu wykorzystywanego w autonomicznych pływających stacjach badawczych używanych do monitorowania wód śródlądowych”,
– KN AGH Space Systems, pod opieką Pana dra inż. Mariusza Gibca (obszar czerwony), z projektem: „Rozwój ramienia robotycznego z chwytakiem, opracowanie nowego laboratorium pokładowego oraz usprawnienie systemu autonomicznej nawigacji łazika planetarnego AGH Space Systems”,
-KN AstroBio AGH, pod opieką Pani dr Agaty Kołodziejczyk (obszar czerwony), z projektem: „Innowacyjny system automatycznej kontroli upraw żywności w układach izolowanych”,
– KN Kinematics, pod opieką Pana dra inż. Daniela Prusaka (obszar czerwony), z projektem: „Opracowanie i budowa kompozytowego zawieszenia do pojazdu klasy SAE/Formuła Student”,
– KN Mechatronics, pod opieką Pana dr hab. inż. Piotra Kohuta, prof. AGH (obszar czerwony), z projektem: „Opracowanie systemu decyzyjnego opartego o dane wizyjne do sterowania autonomicznym pojazdem wyścigowym”,
– KN Transpeed, pod opieką Panów dra hab. inż. Marka Karkuli, prof. AGH oraz dra inż. Rafała Rumina (obszar zielony), z projektem: „Badania modeli infrastruktury tubowej oraz elementów konstrukcyjnych związanych z technologią Hyperloop w środowisku próżniowym”,
– UNIVERSEH SpaceTeam AGH, pod opieką Pana dra hab. inż. Piotra Kulinowskiego, prof. AGH (obszar czarny), z projektem: „Tandem przenośników do transportu regolitu księżycowego”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim kołom, ich Kolistkom i Kolistom oraz opiekunom, życząc im również wszelkich sukcesów w realizacji swych projektów. Niech kołowa moc będzie z Wami :-).
O szczegółowych wynikach konkursu można przeczytać pod https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozstrzygniecie-trzeciej-edycji-konkursu-w-ramach-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje, zaś o powyższym sukcesie AGH pod https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/blisko-pol-miliona-zl-dla-studenckich-kol-naukowych-agh. Jeszcze raz gorące gratulacje!