Konsultacje stacjonarne (pok. 303A w paw. A1) dla Kół Naukowych z Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. KNPG:

– wtorki –  w godz. 11:00-12:30,
– środy – w godz. 12:00-13:30,
– czwartki – w godz. 16:00-17:00.


dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego

adres: pok: 303a, pawilon A-1, III p.
tel.: (12) 617-21-27
e-mail: bogacz@agh.edu.pl

Arkadiusz Zając

Redaktor strony

e-mail: arzajac@student.agh.edu.pl