W imieniu Pana Rektora prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa, Pana Prorektora ds Studenckich prof. dra hab. inż. Rafała Dańko, pełnomocniczym oraz całej społeczności akademickiej AGH, w tym głównie organizatorów konkursu Laur Dydaktyka – Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH,  pragniemy złożyć serdeczne gratulacje Opiekunom Kół, którzy zostali Laureatami IV edycji konkursu Laur Dydaktyka AGH 2023. Słowa ogromnego uznania kierujemy do Pana dra inż. Tymoteusza Turleja, opiekuna KN AGH Drone Engineering (z naszego, zielonego obszaru) oraz KN New-Tech (z obszaru czerwonego) (WIMiR) – za zdobycie wyróżnienia w kategorii PromotorGratulacje kierujemy w tym miejscu również do Pani dr inż. Katarzyny Pasiut (opiekunki KN Ceramika Artystyczna), która znalazła się wśród nominowanych w kategorii Przyjaciel Studenta. Zestawienie i sylwetki wszystkich kandydatów można znaleźć pod https://www.facebook.com/LaurDydaktykaAGH?locale=pl_PL. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych Laurem Dydaktyka :-).