Działalność studenckich kół naukowych jest niezwykle ważną częścią funkcjonowania i ducha Akademii. Ba, szczycimy się mianem lidera w tej kwestii w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że kwestie te znalazły ważne miejsce w opublikowanym kilka dni temu Sprawozdaniu Jego Magnificencji Rektora AGH z działalności Akademii w 2022 roku.

Tym bardziej zapraszamy wszystkich serdecznie do przyjemnej i pozytywnej jego lektury, którą można wykonać pod https://www.agh.edu.pl/home/ckim/dokumenty/Sprawozdania_wladz/Sprawozdanie_Rektora_AGH_z_dzialalnosci_uczelni__w_2022_r..pdf, a dokładnie na strony 143-150 tego dokumentu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na liczby, które dobitnie wskazują, że pomimo zmniejszającej się liczby studiujących, co jest wynikiem niżu demograficznego, studencki ruch naukowy w AGH staje się coraz bardziej dynamiczny i zrzesza coraz więcej żaków. Zwiększa się także poziom wsparcia działalności studenckiej. Jeszcze raz pragniemy podziękować w imieniu Pana Rektora, Pana Prorektora ds Studenckich, naszym pełnomocniczym oraz RKN wszystkim Kolistkom, Kolistom a także opiekunom kół naukowych za Waszą pasję i wynikające z niej absolutnie fantastyczne działanie. Rozkręcamy AGH, rozkręcamy Kraków, rozkręcamy Polskę, rozkręcamy siebie nawzajem.