Zespół Obsługi Organizacji Studenckich, z perfekcyjnym udziałem Pani Karoliny Sochackiej oraz Pani Sylwii Świerk, zmienił miejsce swej pracy na pokój 111 w paw. C1. Prosimy też pamiętać o odpowiednim, zgodnym z przyjętymi w Akademii zasadami działania pandemicznego składaniem dokumentacji.

Kategorie: Konsultacje